Hij heeft het masker afgeworpen.

Hij heeft zijn ware aard laten zien.


Trefwoorden

masker afwerpen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden