Hij heeft het verdragen met Jobsgeduld.

Hij heeft het lijdzaam ondergaan.