Hij heeft veel in zijn mars.

Hij weet en kan veel.


Trefwoorden

veel mars

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden