Hij heeft veel koeken.

Hij is een vermogend man.


Trefwoorden

veel koeken

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.