Hij heeft zijn broeder gesproken.

Hij is in beschonken toestand.


Trefwoorden

broeder