Hij heeft zijn hulp in de poort.

Hij krijgt steun van machtige lieden.


Trefwoorden

hulp poort

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden