Hij is blij met een dode mus.

Hij is blij met iets dat uiteindelijk van gene waarde is.


Trefwoorden

blij dode mus

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden