Hij is de klos.

Hij is degene die gepakt wordt.


Trefwoorden

klos

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden