Hij is des keizers vriend niet.

Hij staat niet in de gunst bij zijn bazen.


Trefwoorden

vriend keizers

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden