Hij is een krent.

Hij is een gierigaard.


Trefwoorden

krent

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden