Hij is een moederskindje.

Hij is een volwassene die nog als kind wordt behandeld.


Trefwoorden

moederskindje