Hij is een ruwe bolster met een blanke pit.

Hij lijkt nors en stug maar is een goed mens.


Trefwoorden

pit ruwe bolster blanke

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden