Hij is minderwaardig aan u.

Hij is niet zijn broeders hoeder.