Hij is minderwaardig aan u.

Hij is niet zijn broeders hoeder.


Trefwoorden

u minderwaardig

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden