Hij is nog met Noach in de ark geweest.

Hij is erg ouderwets.


Trefwoorden

nog ark noach

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden