Hij is zalig.

Hij heeft teveel gedronken.


Trefwoorden

zalig

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.