Hij is zo nijdig als een spin.

Hij is heel erg kwaad.


Trefwoorden

spin nijdig

Deze website gebruikt cookies.