Hij ligt bij de mieren.

Hij is begraven.


Trefwoorden

mieren

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden