Hij ligt met zijn pisser omhoog.

Hij is dood.


Trefwoorden

omhoog pisser

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden