Hij maakt altijd stank.

Hij ruziet altijd.


Trefwoorden

stank

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden