Hij springt als een veulen in de wei.

Hij is erg vrolijk.


Trefwoorden

wei veulen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden