Hij steekt er zijn Latijn in.

Hij doet moeite om het te begrijpen maar het lukt hem niet.


Trefwoorden

latijn

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden