Hij was een ridder zonder vrees of blaam.

Hij was een moedig man.


Trefwoorden

was zonder ridder vrees blaam

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden