Hij was een ridder zonder vrees of blaam.

Hij was een moedig man.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.