Hij weet zijn oosten niet uit het westen.

Hij heeft het erg druk.


Trefwoorden

westen oosten

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.