Hij wil wel de lusten maar niet de lasten.

Hij wil wel het voordeel maar er niets voor doen.


Trefwoorden

lasten lusten