Hij woekert met zijn talenten.

Hij benut zijn talenten heel erg.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden