Hij zingt een toontje lager.

Hij heeft minder praatjes.


Trefwoorden

lager toontje

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden