Hij zit in de naad.

Hij is bang.


Trefwoorden

naad

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden