Hij zit met zijn gat in de brandnetels.

Hij zit in de problemen.


Trefwoorden

gat brandnetels

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden