Hij zoekt snoeken op zolder.

Hij is zinloos bezig.