Iemand de pols voelen.

De hartslag meten (aan de pols).


Trefwoorden

voelen pols