Iemand de smoor injagen Iemand treiteren.

Iemand de stopen trekken.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden