Iemand een veer in zijn kont steken.

Iemand (overdreven) prijzen om er later profijt van te krijgen


Trefwoorden

steken kont veer

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden