Iemand ergens buiten houden.

Iemand bewust niet informeren.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden