Iemand geen haar krenken.

Iemand beslist geen kwaad doen.


Trefwoorden

krenken

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden