Iemand naar de kroon steken.

Het beter proberen te doen dan een ander.


Trefwoorden

steken kroon

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden