Iemand naar de mokerhei wensen.

Iemand nooit meer willen zien.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden