Iemand te pronk stellen.

Iemand in het openbaar op zijn fouten wijzen.


Trefwoorden

stellen pronk