Iets in de peiling houden.

Iets blijven controleren.


Trefwoorden

houden peiling

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden