Iets sportief opvatten.

Iets vervelends accepteren zonder heibel te maken.


Trefwoorden

opvatten sportief

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden