Iets voetstoots aannemen.

Iets zonder meer geloven.


Trefwoorden

aannemen voetstoots

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden