Mal moertje mal kindje.

Een dwaze moeder zal door haar slechte opvoeding ook een raar kind voortbrengen.


Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden