Mindert het meelvat het verken meerdert.

Als iets tegenzit dan zullen andere dingen wel weer meevallen.