Ruggespraak met iemand houden.

Met iemand overleggen alvorens een besluit te nemen.