Uit kijf komt kijf.

Als je ruziet worden vaak dingen gezegd die alleen maar tot nog meer ruzie leiden.

Onderwerpen Ruzie

Deze website gebruikt cookies.