Veel lopers maar geen kopers.

Er zijn wel veel mannen in haar geïnteresseerd maar het wordt noioit een huwelijk.


Trefwoorden

veel kopers lopers

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden