Zeven is een galg vol.

We zijn hier met zijn zevenen.


Trefwoorden

galg vol zeven

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden