Zich ergens voorspannen.

Zich voor iets inspannen.


Trefwoorden

ergens voorspannen

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden