Zij is de onbestorven weduwe.

Haar man heeft haar verlaten.


Trefwoorden

weduwe onbestorven

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden