Berouw komt steeds te laat.

Als je van een verkeerde daad spijt hebt is het leed al geschied.


Trefwoorden

berouw laat

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden

Deze website gebruikt cookies.