Dat is door de ratten besnuffeld.

Dat is belachelijk.


Trefwoorden

ratten besnuffeld

Spreekwoorden met overeenkomstige trefwoorden